24. března 2004
.:Přidat k oblíbeným
.:Napsat e-mail

Lekce
:01: prostředí :02: proměnné
Příklady
Ostatní

V rámci rádoby přípravy na maturitu z informatiky jsem se rozhodl obšťastnit vás zpracováním části našich maturitních témat, týkajících se Pascalu. Zároveň by tato série článků mohla sloužit jako výklad základů programování právě v jazyce Pascal a programování obecně.

Čím začneme?

Vývojové prostředíPrvní mezi maturitními okruhy se na mě zubí téma vývojové prostředí. Budu popisovat prostředí Borland Pascalu 7.0, ale Borland nevynaložil příliš kreativity na změny designu, takže co řeknu/napíšu, by mělo platit s menšími odchylkami i pro jiné verze.

Nejprve asi upoutá velký modrý flák připomínající obdélník (okénko). Ano právě sem budete již brzy vpisovat své programy. Vpravo a dole vidíme posuvníky, nahoře název souboru, na němž právě pracujete, a když máte štěstí zobrazí se vám úplně dole na šedém pozadí i nějaká doporučení (typicky klávesové zkratky). Mnohem zajímavější je ale horní menu:

Položka File

je celkem klasická a předpokládám, že většina z vás ovládá alespoň nabídku Save, Open a spol. Snad jen Change dir stojí za zmínku. Zde si můžete změnit aktuální pracovní adresář (adresář pro ukládání a hledání souborů). A nabídka Dos shell - ta spustí interpret příkazů operačního systému (zpět do Pascalu se navrátíte příkazem EXIT).

Edit

Také nic zvláštního. Klasická možnost undo (vrátit změny) a dále vyjmout, kopírovat, vložit, mazat.

Search

Nepřeberné možnosti vyhledávání, od klasických (najít řetězec - find, nahradit řetězec řetězcem - repleace) až po ty nejobskurnější, jako prohledávání jednotek použitých v programu atd. (některé vychytanější příkazy nejsou ve starších verzích dostupné).

Run

Nabídka RunNebudu se zaobírat všemi příkazy z menu a pokusím se vypíchnout jen ty důležité. Z nabídky Run je to stejnojmenná položka Run. Tou docílíte toho, aby se váš program rozběhl. Používá se pro ladění programů. Další položky způsobí: ukončení ladění programu, spuštění programu po kurzor, krokování do procedur, krokování přes procedury a konečně volbou Parameters můžete zadat parametry programu. Ještě malý detail, dojde-li k tomu, že se váš program sám nedokáže za žádnou cenu ukončit (a k tomu nejspíš někdy dojde:), rozhodně nerestartujte počítač! Tedy alespoň dokud nezkusíte stisknout Ctrl-Break, případně Ctrl-C. Tak by se měl váš program odporoučet i proti své vůli.

Compile

Tato nabídka přeloží vaše řádky ještě celkem čitelného textu do změti klikyháků strojového kódu, neboli vytvoří spustitelný .exe soubor (případně .tpu u jednotek - viz. později). A teď celkem závažná věc - rozdíl mezi Compile, Make a Build:

V Turbo Pascalu můžete přepínat ještě destination - zda se má soubor překládat do paměti nebo na disk. Překlad do paměti je rychlejší, oproti tomu na disk lze přeložit rozsáhlejší programy.

Debug

Neboli nástroje pro ladění programu (odstraňování chyb). Zde můžete nastavit tzv. Breakpoints - nastavit, na které řádce se má provádění programu ukončit. Outpu otevírá okénko, ve kterém vidíte všechny výstupy programu (ne grafické). User Screen dělá to samé co Output, ale zobrazuje se přes celou obrazovku (v prostředí Turbo Pascalu se tato volba nachází v nabídce Window). Příkazem Add watch můžete přidat proměnnou (tak že napíšete její jméno), u níž považujete za nutné sledovat její hodnoty. V okénku Watches se potom tyto hodnoty zobrazují.

Tools

Umožňuje volání jiných programů, což je tak trochu nad rámec tohoto textu, takže se s tím nebudeme dále zabývat.

Options

Nabídka OptionsTady nastavíte naprosto všechno od parametrů překladače (Compiler), přes rozměry obrazovky až po barvičky prostředí (Options, Environment atd.). Většina voleb je dost intuitivních, jediné, na co bych vás ještě rád upozornil, je položka Directories. Občas si musíte nastavit cesty k nejrůznějším přidruženým souborům (např. k jednotkám - Unit directories). Cesty je možné nastavovat jak absolutně (C:\bp\units), tak i relativně, a to sice vzhledem k pracovnímu adresáři (\..\units). Zadáváte-li více cest, oddělte je středníkem (C:\bp\units; \..\units). Všechny změny provedené v menu Options nakonec uložíte (Save/Save as).

Window

Zase staré známé volby rozvržení oken atd. Mezi otevřenými okny se přepínáte pomocí kláves F6 a Ctrl+F6.

Help

Kde bychom bez něj byli! Užitečná je kontextová nápověda - když máte kurzor na určitém příkazu v okně edit a stisknete Ctrl-F1.

Závěr

Co by to bylo za první lekci programování, kdybych vám neukázal jak vytvořit program Ahoj světe!! Pohodlně se usaďte a do okénka Edit (ta modrá věc) vepište asi následující řádky.

program ahoj;

begin
  writeln('Ahoj svete!!');
end.

Teď ho uložte (Save), volbou Run rozběhněte a nakonec se pomocí User screen podívejte, co jste spáchali! Na závěr ho můžete zkompilovat (Compile), abyste vytvořili spustitelný program na disku. Blahopřeji, udělali jste první krok na své cestě k úspěchu ve světě počítačů:))))

Mort


 


Další lekce >>
_
^
Back to top
poker :: poker :: online casinos :: texas hold em

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!
TOPlist